Kies voor kwaliteit.nu

Steeds meer organisaties in de gezondheidszorg gaan over op Kwaliteitsbeleid.

Als uw organisatie er aan toe is om een kwaliteitscertificaat te behalen, dan kunt u daarbij goede begeleiding gebruiken.   Begeleiding bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem wordt gegeven door Lucie van Cranenburgh, vanuit bureau 'De Cranenburgh'.
Mijn naam is: Lucie van Cranenburgh. Ik ken de gezondheidszorg van binnenuit: als sociaal-verpleegkundige, in de openbare gezondheidszorg en de thuiszorg.   
 
Sinds 2001 ben ik actief in de kwaliteitszorg: 
- het begeleiden naar ISO of HKZ certificering; 
- het uitvoeren van interne audits;
- het uitvoeren van externe audits voor certificerende instellingen; 
- het geven van voorlichting, advies en ondersteuning.  

Daarnaast ben ik IRQA-gecertificeerd lead-auditor. (IRQA=International Register of Certificated Auditors) 

Kwaliteitsbeleid; hoe gaat dat?

Ik heb een werkmodel ontwikkeld waarmee de werkprocessen overzichtelijk in kaartgebracht worden.

De werkwijzen en protocollen die in de instelling bestaan,kunnen daar volledig in geintegreerd worden. 


Plan-Do-Check-Act cirkel (PDCA-cirkel):

De Plan-Do-Check-Act-cirkel, waarvan dezichtbaarheid voor certificering vereist is, wordt opgezet. Hiervoorworden instrumenten aangereikt waarmee alle verbeteracties uitgezet en gevolgdkunnen worden.  


Kwaliteitshandboek:

Het kwaliteitshandboek wordt in hardcopy enin de Windows verkenner beschikbaar gesteld.Zo zijn de documenten van het kwaliteitshandboekvoor alle medewerkers makkelijk te vinden.


Behaalde certificaten:

- ISO9001:2000  

- JeugdgezondheidszorgISO9001:2000  

- Sociaal Medische AdviseringISO9001:2000  

- Medische MilieukundeISO9001:2000  

- Vangnet & AdviesISO9001:2000  

- Forensische GeneeskundeISO9001:2000   

- GezondheidsbevorderingHKZ-certificering 

- Infectieziektepreventieen -bestrijding HKZ-certificering 

-Jeugdgezondheidszorg (eerste in Nederland)HKZ-certificering 

-Extramurale praktijk voor FysiotherapieHKZ-certificering 

-Medische Milieukunde (eerste in Nederland)HKZ-certificering

-Gezondheidsbevordering (eerste in Nederland)HKZ-certificering

-Forensische Geneeskunde (eerste in Nederland)


De Cranenburgh
is gevestigd te Hilversum (NH)

Klantwaardering